Käesolev minikogumik on pühendatud Emil Langi 100 sünniaastapäevale.
See sisaldab tema kolleegide, sõprade, õpilaste, isetegevuslaste,
pereliikmete mälestusi-meenutusi nende pilgu läbi nähtuna,
ajas enam kui pool sajandit tagasi. Kogumik on illustreeritud fotodega.

 

langi_kogumik.pdf