Vaimar Abel
Urve Vahula
Ilme Kristmann
Elke Veskilt
Erika Kanarbik
Lea Külmallik
infojuht
majandusjuhataja
kokk
majahoidja-koristaja
koristaja
sotsiaalpedagoog

   

 

 

Ringijuhid:

 Pille Lumiste
 loodus
Argo Veskilt
puutöö
Aivar Kondoja korvpall
Eve Kuusk koorilaul
Jaana Hamer
liiklus
Heili Laast käsitöö
Jaana Hamer

arvuti