Arne Labe

 direktor, ühiskonnaõpetus

Agnes Maasild- 

õppealajuhataja,loodusõpetus ja kodukohalugu

Marje Tarto - 

matemaatika-füüsika õpetaja

Elsa Liiv - 

käsitöö ja algklasside õpetaja

Ülle Tikkerber -

kunsti ja algklasside õpetaja

Jaana Hamer -

arvuti,ajalugu ja algklasside õpetaja

Tiiu Palm -

inglise keele õpetaja

Nella Lumiste -

eesti keele õpetaja,logopeed

Silva Eigi -

vene keele ja keemia õpetaja

Pille Lumiste -

bioloogia, geograafia ja inimeseõpetuse õpetaja

Hille Meltsas -

pikapäevarühma õpetaja

 

Aivar Kondoja -

kehalise kasvatuse õpetaja

Eve Kuusk -

muusikaõpetaja

Argo Veskilt - tööõpetuse õpetaja  
   

 

 

 

  DSC5634

 

 

opetajad 2016