2004.a.

Klassijuhataja Eve Kuusk

  1. Buravtseva Svetlana
  2. Jõerand Jaanus
  3. Kivi Geidi
  4. Kraav Andrus
  5. Paeste Marina
  6. Rand Marek
  7. Reimann Annika
  8. Reitel Kätlin
  9. Taavel Ahti