1976 .a. 

Klassijuhataja Asta Majamees

 1. Järv Vello
 2. Rosar Mati
 3. Tepomees Ain
 4. Veskilt Arne
 5. Sihver Marje
 6. Kristmann Ilme
 7. Soon Mariina
 8. Tarto Kaarel
 9. Raudoja Külli
 10. Eigi Kalle
 11. Liivak Ene
 12. Tanneberg Raivo
 13. Arold Tiiu
 14. Arold Aivo
 15. Vene Külli
 16. Põldoja Teet
 17. Väljaots Toomas
 18. Paju Sirje
 19. Liiv Raivo