1956 .a.

 
Klassijuhataja Oktavia Masing

 1. Aavoja Urve
 2. Ambos Rein
 3. Haecks Milvi
 4. Höövelsoo Milvi
 5. Kautlenbach Aime
 6. Kello Rein
 7. Koulen Johannes
 8. Kriiman Heinrich
 9. Põder Olev
 10. Rebane Eve
 11. Tepomees Viive
 12. Tõnnison Arvo
 13. Viilvere Eldor
 14. Joonas Paul
 15. Saks Jaak