1946.a.

  1. Aava Linda
  2. Aava Elmar
  3. Jõemaa Asta
  4. Tepomees Helgi
  5. Laas Rohusaar
  6. Väraval Ellen
  7. Vunder Linda