1945.a.

 Lõpetanuid ei olnud, kuna kool muudeti Muuga Mittetäielikuks Keskkooliks, 6. kl. õpilased jätkasid õppimist 7.klassis.