Raamatukogupäev

Õpetajad valmistasid igale klassile ette 4-6 küsimust mitmelt elualalt.
Õpilased moodustasid 3-4 liikmelised võistkonnad ja asusid raamatutest vastuseid
otsima.