Kavalate küsimuste päev

Õpetajad valmistasid igale klassile ette 4-6 küsimust mitmelt elualalt.
Õpilased moodustasid 3-4 liikmelised võistkonnad ja asusid raamatutest vastuseid
otsima. 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

samal ajal tulid köögist
võrratud kanaprae lõhnad,
mis hullutasid tervet maja

Siin on tulemused: