Muuga Põhikoolis töötavad sel õppeaastal järgmised ringid

Robootika kolmapäeval kell13.00

Korvpall    teispäeval, kolmapäeval, reedel kell 15.00

Käsitöö    

Koorilaul   esmaspäeval

Näitering  reedel 13.00

Arvuti   vastavalt tunniplaanile

Puutöö  neljapäeval 13.45